Zarząd

Prezes - Jarosław Janczak

Wiceprezes - Barbara Sabat

Sekretarz - Anna Kaźmierczak

Skarbnik - Urszula Mazur-Stasiak

Członek Prezydium - Waldemar Domarańczyk

Członkowie Zarządu:

Anna Pająk

Kinga Sporysiak

Witold Stawski

Urszula Szewczyk

 

Komisja rewizyjna

Przewodniczący - Maciej Błaszczyk

Członkowie - Dagmara Reszka

Agnieszka Szczęsna

 

Sąd koleżeński

Przewodniczący - Maria Misztela

Członkowie - Wanda Kempińska

Elżbieta Musiał