Zarząd

Prezes - Jarosław Janczak

Wiceprezes - Anna Kaźmierczak

Sekretarz - Anna Pajak

Skarbnik - Urszula Mazur-Stasiak

Członkowie Zarządu:

Kinga Sporysiak

Michał Cichosz

Rafał Marciniak

 

Komisja rewizyjna

Przewodniczący - Maciej Błaszczyk

Członkowie - Zofia Miernik

Dorota Socha

 

Sąd koleżeński

Przewodniczący - Wanda Kempińska

Członkowie - Marianna Misztela

Waldemar Domarańczyk