Nasz rodowód

 

W maju 1964 r. z inicjatywy Piotra Justa i Józefy Anyżko zorganizowano spotkanie nauczycieli, na którym przedstawiono zadania PTSM i zachęcono do wstępowania do tej organizacji. Na skutki nie trzeba było długo czekać. 5 października 1964 r. odbyło się pierwsze zebranie członków PTSM, na którym powołano Koło Terenowe PTSM przy Wydziale Oświaty  dla miasta i powiatu piotrkowskiego. Koło liczyło 24 seniorów i 216 juniorów. Przewodniczącym został Piotr Just, sekretarzem – Stanisław Galuś, skarbnikiem Stanisław Boras. Koło zostało zarejestrowane w Łodzi, a od 1967 r. należało do ZOW PTSM dla woj. łódzkiego.

Piotrkowskie Koło Terenowe PTSM bardzo szybko „rozwinęło skrzydła” i stało się jednym z najliczniejszych i najprężniej działających kół województwa. Wielokrotnie reprezentowało ZOW PTSM w Łodzi w centralnych i ogólnopolskich imprezach turystycznych.

W 1975 r. nastąpiły w kraju zmiany administracyjne, a wraz z nimi zmiany strukturalne organizacji. Biorąc pod uwagę dotychczasową działalność PTSM na Ziemi Piotrkowskiej i liczebność koła terenowego (1436 członków) powołano do życia Zarząd Oddziału Wojewódzkiego PTSM w Piotrkowie Tryb. Na I zjeździe ZOW PTSM 05.12.1976 r. wybrano władze: prezesem została Aleksandra Makowska, wiceprezesem – Piotr Just, sekretarzem – Waldemar Domarańczyk. Te osoby sprawowały swoje funkcje przez trzy kolejne kadencje.

Na IV Wojewódzkim Zjeździe PTSM w 1990 r. prezesem ZOW PTSM został Waldemar Domarańczyk, wiceprezesem – Wiesław Elas, sekretarzem – Witold Stawski, skarbnikiem – Janina Skibicka.

W wyniku kolejnych zmian administracyjnych w kraju ZOW przekształcił się w Zarząd Oddziału Terenowego PTSM w Piotrkowie Tryb. (12.12.1998 r.).

Na VI Zjeździe (12.05.2001 r.) wybrano nowe władze ZOT PTSM: prezesem został Waldemar Domarańczyk, wiceprezesem – Witold Stawski, sekretarzem – Zofia Szmidt, skarbnikiem – Anna Iskierka.

Od 1976 r. istnieje w Piotrkowie biuro PTSM, którego kierownikami byli: Ewa Zielonka (1976-1981), Maria Jaruga (1981-1996),  Piotr Just (1996- ), Urszula Szewczyk (     ), Anna Kaźmierczak (    do nadal).

Od lat mamy swoją kronikę, której prowadzeniem zajmowali się kolejno: Anna Iskierka, Agata Stawska, Piotr Just i obecnie Jadwiga Warchoł.

W całym okresie działalności piotrkowscy turyści zrzeszeni w PTSM znajdowali się zawsze w krajowej czołówce, jeśli chodzi o osiągnięcia, liczebność, udział w imprezach centralnych, wojewódzkich i terenowych. Nie jeden raz spotkaliśmy się z pytaniem: – Jak to robicie, że wygrywacie nawet z województwami o walorach turystycznych znacznie atrakcyjniejszymi niż wasze?

Tajemnicą sukcesów są nasi działacze, prawdziwi społecznicy, oddani szkolnej turystyce i potrafiący wychować swoich następców.

 

Wykaz władz Koła Terenowego PTSM

(1964–1976)

 

1964–1968

Przewodniczący – Piotr Just

Sekretarz – Stanisław Galuś

Skarbnik – Stanisław Boras

Członek Prezydium – Krzysztof Moryń

Członek Zarządu – Eugeniusz Woszczyk

 

1968–1973

Przewodniczący – Piotr Just

Sekretarz – Jan Pietrzak

Skarbnik – Stanisław Boras

Członek Prezydium – Krzysztof Moryń

Członek Zarządu – Wanda Madeja

 

1973–1976

Przewodniczący – Piotr Just

Sekretarz – Hanna Kamieńska

Skarbnik – Barbara Kucharek

Członek Prezydium – Stanisław Boras

Członek Zarządu – Wanda Madeja

 

Wykaz władz Oddziału Wojewódzkiego PTSM

(1976–1998)

 

1976–1981

Prezes – Aleksandra Makowska

Wiceprezes – Piotr Just

Sekretarz – Waldemar Domarańczyk

Skarbnik – Stanisław Boras

Członek Prezydium – Jacek Winiarski

Członek Zarządu – Stanisława Kimelska

Alicja Sapieżyńska

Tadeusz Sikora

Barbara Zagdańska

Przew. Komisji Rewizyjnej – Tadeusz Siwek

Przew. Sądu Koleżeńskiego – Julian Grochocki

1981–1986

Prezes – Aleksandra Makowska

Wiceprezes – Piotr Just

Sekretarz – Waldemar Domarańczyk

Skarbnik – Barbara Kucharek

Członek Prezydium – Jacek Winiarski

Członek Zarządu – Zofia Franiec

Stefan Grzelczyk

Stanisława Kimelska

Barbara Zagdańska

Przew. Komisji Rewizyjnej – Alicja Sapieżyńska

Przew. Sądu Koleżeńskiego – Hanna Kamieńska

 

1986–1990

Prezes – Aleksandra Makowska

Wiceprezes – Piotr Just

Sekretarz – Waldemar Domarańczyk

Skarbnik – Barbara Kucharek

Członek Prezydium – Wiesław Elas

Członek Zarządu – Hanna Gorczyńska

Barbara Opacka

Zofia Szmidt

Henryk Ziółkowski

Przew. Komisji Rewizyjnej – Henryka Malinowska

Przew. Sądu Koleżeńskiego – Hanna Kamieńska

 

1990–1996

Prezes – Waldemar Domarańczyk

Wiceprezes – Wiesław Elas

Sekretarz – Witold Stawski

Skarbnik – Janina Skibicka

Członek Prezydium – Krzysztof Węgrzynowski

Członek Zarządu – Jadwiga Banaszkiewicz

Jolanta Michalska

Zofia Szmidt

Bogusława Wijata

Przew. Komisji Rewizyjnej – Piotr Just

Przew. Sądu Koleżeńskiego – Hanna Kamieńska

 

1996–1998

Prezes – Waldemar Domarańczyk

Wiceprezes – Wiesław Elas

Sekretarz – Witold Stawski

Skarbnik – Janina Skibicka

Członek Prezydium – Zofia Szmidt

Członek Zarządu – Małgorzata Domagalik

Anna Iskierka

Piotr Just

Bogusława Wijata

Przew. Komisji Rewizyjnej – Krzysztof Węgrzynowski

Przew. Sądu Koleżeńskiego – Wanda Kempińska

 

Wykaz władz Koła Terenowego PTSM

(1998– nadal)

 

1998–2001

Prezes – Waldemar Domarańczyk

Wiceprezes – Wiesław Elas

Sekretarz – Witold Stawski

Skarbnik – Janina Skibicka

Członek Prezydium – Zofia Szmidt

Członek Zarządu – Małgorzata Domagalik

Anna Iskierka

Piotr Just

Bogusława Wijata

Przew. Komisji Rewizyjnej – Krzysztof Węgrzynowski

Przew. Sądu Koleżeńskiego – Wanda Kempińska

 

2001-2006

Prezes – Waldemar Domarańczyk

Wiceprezes – Witold Stawski

Sekretarz – Zofia Szmidt

Skarbnik – Anna Iskierka

Członek Prezydium – Małgorzata Domagalik

Członek Zarządu – Jacek Domagalik

Zbigniew Godlewski

Elżbieta Musiał

Wojciech Sitek

Przew. Komisji Rewizyjnej – Krzysztof Węgrzynowski

Przew. Sądu Koleżeńskiego – Wiesław Elas

2006 -2011

Prezes – Waldemar Domarańczyk

Wiceprezes – Witold Stawski

Sekretarz – Urszula Szewczyk

Skarbnik – Piotr Just

Członek Prezydium – Małgorzata Domagalik

Członek Zarządu – Jarosław Janczak

Zbigniew Godlewski

Elżbieta Musiał

Włodzimierz Szafiński

Komisja Rewizyjna Przewodniczący - Jacek Domagalik

Członkowie

Anna Kaźmierczak

Barbara Sabat

Sąd Koleżeński

Wanda Kempińska

Wiesław Elas

Zofia Szmidt

2011 -2016

Prezes – Jarosław Janczak

Wiceprezes – Witold Stawski

Sekretarz – Anna Kaźmierczak

Skarbnik – Urszula Szewczyk

Członek Prezydium – Waldemar Domarańczyk

Członek Zarządu – Maciej Błaszczyk

Zbigniew Godlewski

Elżbieta Musiał

Barbara Sabat

Komisja Rewizyjna Przewodniczący - Wanda Kempińska

Członkowie

Anna Pająk

Agnieszka Szczęsna

Sąd Koleżeński Przewodniczący- Dagmara Reszka

Maria Misztela

Urszula Mazur-Stasiak

2016 -2021

Prezes – Jarosław Janczak

Wiceprezes – Barbara Sabat

Sekretarz – Anna Kaźmierczak

Skarbnik – Urszula Mazur -Stasiak

Członek Prezydium – Waldemar Domarańczyk

Członek Zarządu – Anna Pająk

Kinga Sporysiak

Witold Stawski

Urszula Szewczyk

Komisja Rewizyjna Przewodniczący - Maciej Błaszczyk

Członkowie: Agnieszka Szczęsna

Dagmara Reszka

Sąd Koleżeński Przewodniczący- Maria Misztela

Wanda Kempińska

Elżbieta Musiał