NOWE STAWKI OPŁAT CZŁONKOWSKICH PTSM OD 1 stycznia 2023 roku

Legitymacja krajowa

Kategoria

wpisowe

składka

Junior

młodzież szkolna

10 zł

9 zł

młodzież akademicka do 26 lat

16 zł

14 zł

Senior

nauczyciele oraz pracownicy PTSM

14 zł

12 zł

inne osoby

20 zł

20 zł

Legitymacja międzynarodowa

Kategoria

opłata roczna

Junior

młodzież szkolna i studencka do 26 roku życia

30 zł

Senior

nauczyciele czynni i emerytowani
oraz inne osoby pracujące

55 zł

Uchwała nr 4/XVI/2022 Zarządu Głównego PTSM z 17 września 2022 r. w sprawie określenia wysokości opłaty członkowskiej PTSM wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

 

800x600 Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Legitymacja krajowa

Kategoria

wpisowe

składka

Junior

młodzież szkolna i opiekunowie kół PTSM

7 zł

5 zł

młodzież akademicka do 26 lat

11 zł

9 zł

Senior

nauczyciele oraz pracownicy PTSM

10 zł

7 zł

inne osoby

18 zł

12 zł

Legitymacja międzynarodowa (plastykowa)*

Kategoria

opłata roczna

Junior

młodzież szkolna i studencka do 26 roku życia

20 zł

Senior

nauczyciele czynni i emerytowani
oraz inne osoby pracujące

40 zł

Uchwała nr 11/XIII/08 Zarządu Głównego PTSM z 14 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości opłaty członkowskiej PTSM wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

POLSKIE TOWARZYSTWO SCHRONISK MŁODZIEŻOWYCH JUNIOR

SENIOR

DEKLARACJA / APLIKACJA CZŁONKOWSKA

1.Imię i nazwisko ...................................................................................................................

2. Data i miejsce urodzenia .................................................................................

 

3. Adres zamieszkania ...........................................................................................................

................................................................................................................................................

4. Nazwa szkoły / zakładu pracy / ........................................................................................

5. Nr dowodu osobistego / legitynacji szkolnej / ...................................................................

6. Zawód ...............................................................................................................................

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Polskiego Towarzystwa Schronisk

Legitymacja krajowa

Kategoria

wpisowe

składka

Junior

młodzież szkolna i opiekunowie kół PTSM

7 zł

5 zł

młodzież akademicka do 26 lat

11 zł

9 zł

Senior

nauczyciele oraz pracownicy PTSM

10 zł

7 zł

inne osoby

18 zł

12 zł

Legitymacja międzynarodowa (plastykowa)*

Kategoria

opłata roczna

Junior

młodzież szkolna i studencka do 26 roku życia

20 zł

Senior

nauczyciele czynni i emerytowani
oraz inne osoby pracujące

40 zł

Uchwała nr 11/XIII/08 Zarządu Głównego PTSM z 14 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości opłaty członkowskiej PTSM wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

POLSKIE  TOWARZYSTWO SCHRONISK MŁODZIEŻOWYCH                  JUNIOR

SENIOR

DEKLARACJA   / APLIKACJA   CZŁONKOWSKA

1.Imię i nazwisko ...................................................................................................................

2. Data  i miejsce urodzenia .................................................................................

 

3. Adres zamieszkania ...........................................................................................................

 

................................................................................................................................................

 

4. Nazwa szkoły / zakładu  pracy / ........................................................................................

 

5. Nr dowodu osobistego / legitynacji szkolnej / ...................................................................

 

6. Zawód ...............................................................................................................................

 

Proszę o przyjęcie  mnie w poczet członków Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych  . Zobowiązuję się zaznajomić ze statutem PTSM i przestrzegać go oraz regularnie opłacać składki członkowskie.

 

................................................................                                              ................................................

data , miejscowość                                                                           podpis

Młodzieżowych . Zobowiązuję się zaznajomić ze statutem PTSM i przestrzegać go oraz regularnie opłacać składki członkowskie.

................................................................ ................................................

data , miejscowość podpis